Mediahackathon Nelijärvel

26.06.2021

Projekti “Noorte meedialabor” raames Nelijärvel toimus mini meediahackathon, mille eesmärgiks oli luua sotsiaalse meediaplatvormi mudel, mis aitaks noortel mõjutada avalikku arvamust tolerantsuse, kultuurilise mitmekesisuse, keskkonnakaitse ja targa tarbimise teemadel.

Meediahackathon oli ülesehitatud disainmõtlemise mudeli järgi: konteksti analüüs, probleemi määratlemine, ideede ja lahenduste genereerimine, prototüüpimine, testimine ja hindamine.

Oma kogemusest avaliku arvamuse mõjutamisest rääkis Eesti Puuetega Inimeste Koja kommunikatsiooni spetsialist Vladislav Veližanin.

Noorte Meedialabori fookusesse on tõstetud noorte meediakompetentsi arendamine ja noorteühingu Avatud Vabariik võimekuse tõstmine korraldada noorte meediaalaseid algatusi ja koolitusi, luua atraktiivseid meediamaterjale ning seeläbi paremini kaasata noori ühiskondlikesse ja sotsiaalsetesse debattidesse ning muudesse ühistegevustesse.