Tegevus

L

Me toetame noorte inimeste kaasamist aruteludesse riigi ja ühiskonna tuleviku üle, arendades nende osalusmotivatsiooni ning tõstes seeläbi otsuste kvaliteeti.

L
Korraldame erinevaid seminare, konverentse ja foorumeid, et tuua kokku noored ja otsustajad noorte jaoks oluliste teemade arutamiseks.
L
Igal aastal toimuvad lisaks Kodanikupäeva noortefoorum Riigikogus, Euroopa Forum ja erinevad jätkuprojektid nagu Noorte
Diplomaatiakool.