Idavärav

The aim of the project is to promote the integration of young people, to increase the involvement of young people living in geographically disadvantaged areas (especially north-eastern Estonia) and ethnic minorities, to harness new media for non-governmental development and to strengthen contacts with democratic civil society in Estonia and Russia.

Projekti eesmärgiks on soodustada noorte lõimumist, tõsta geograafiliselt vähem soodustatud piirkondades (eelkõige Kirde-Eestis) elavate ja rahvusvähemustest noorte kaasatust, rakendada uue meedia võimalusi vabakonna arendamiseks ning tugevdada kontakte Eesti ja Venemaa demokraatliku kodanikuühiskonna esindajatega.

Projekti peamine sihtrühm on eri rahvustest noored vanuses 16 kuni 30 aastat.

Projekti eesmärkide saavutamiseks kasutatakse järgmisi meetmeid: laiemale avalikkusele ja aktivistide ringile suunatud kodanikuhariduslike ürituste ja koolituste läbiviimine, vabatahtlikute võrgustike toetamine ning teabetegevus (sh uue meedia ulatuslik rakendamine), mis on suunatud eelkõige noortele, aga ka kogu ühiskonnale tervikuna.

Projekti “Idavärav” toetab Aktiivsete Kodanike Fond, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste arvel 2014–2021 rahastusperioodil, mida rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra.