Meie fookuses on noorte tööhõive probleemide lahendamine läbi mitteformaalse hariduse. Noored tutvuvad Eesti suurimate tööandjatega, osaledes ekskursioonidel, infopäevadel või töövarjupäevadel, rikastavad oma vabatahtliku tegevuse kogemuse ja saavad nõu ning abi nii tööturul kui ka erinevates õppimisvõimalustes orienteerumiseks.