Meie koolituskava võimaldab noortel saada uusi huvitavaid ja praktilisi teadmisi meedia, projektijuhtimise, meeskonnaloomise jm teemadel. Eesmärgiks on võimaldada noortel hankida uusi oskusi, teadmisi ja kogemusi väljaspool traditsiooniliselt mõistetavat kooliharidust, ning propageerida mitteformaalset haridust laiemalt, et seeläbi õpitu väätust tunnustataks formaalhariduses ja tööturul senist rohkem.